Imie i nazwisko
Firma
E-mail
Telefon
Wiadomość
Wszystkie pola są obowiązkowe   

Katalog FEFCO


Niniejszy katalog został opracowany przez FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) i ESBO jako oficjalny system, mający zastąpić długie i skomplikowane opisy konstrukcji opakowań z tektury prostymi symbolami powszechnie rozumianymi w skali międzynarodowej, niezależnie od różnic językowych. 

W katalogu pokazane są symbole używane na rysunkach i w systemach komputerowych:

- Linie cięcia, bigowania
- Sposoby łączenia opakowań
- Uchwyty
- Kierunek fali 

Wykroje opakowań w niniejszym katalogu postrzegane są od strony wewnętrznej:

- Wymiary pudeł
 
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary wyrażono jako wymiary wewnętrzne w mm jak następuje:

Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H).
Długość (L) = dłuższy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Szerokość (B) = krótszy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Wysokość (H) = wymiar pomiędzy podstawa a góra opakowania. 

Wymiary L, B, H podaje się w każdym opisie konstrukcji pudła, przy czym w przypadku niektórych modeli wartość liczbowa B może przekraczać wartość
liczbową L. Wymiary należy ustalać w standardowych warunkach
klimatycznych, na rozłożonym wykroju od środka bigu, uwzględniając grubość materiału.

- Wymiary arkuszy
O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w mm, jak następuje:
1 wymiar x 2 wymiar
1 wymiar = wzdłuż kierunku fali
2 wymiar = w poprzek kierunku fali 

- Wersje standardów
Dla kilku typów pudeł istnieją wersje pochodne,bez potrzeby tworzenia nowego standardu. W takich przypadkach należy  dodawać rozszerzenie do podstawowego numeru standardu, oddzielając go myślnikiem.

- Łączenie standardów
Przedstawione standardy konstrukcji stanowią podstawowe typy pudeł z tektury. Jeśli konstrukcja ostateczna jest kombinacją dwóch lub trzech modeli podstawowych, np. z zastosowaniem klap, może ona także zostać opisana jak następuje: Klapy góry jak w 0204, klapy spodu jak w 0215. Typ ten może równie˝ zostać opisany jako 0204/0215 (klapy góry, klapy spodu).

- Rodzaje łączenia pudeł
Układy pokazane na rysunkach w niniejszym katalogu mogą być zmieniane stosownie do wybranego przez producenta łączenia. W niektórych konstrukcjach
połączenia te mogą polegać na klejeniu, stosowaniu taśmy klejącej albo szyciu. Klapka przeznaczona do klejenia lub szycia może być przy dłuższym lub
krótszym boku.


- Składanie ręczne lub automatyczne

Każda konstrukcja opakowania ma jedną z następujących cech:
M - zwykłe składanie ręczne
A - zwykłe składanie automatyczne
M/A - oznacza, że składanie ma charakter ręczny lub automatyczny, M+A wymaga połączenia obydwu rodzajów.


Katalog FEFCO klasyfikuje opakowania w następujące grupy:

01 – Rolki i arkusze stosowane w handlu 

02 – Pudła klapowe
Pudełka klapowe są to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, których brzeg jest klejony, szyty, albo które maja połączenie taśma klejąca oraz posiadają górne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia, a zamyka przy zastosowaniu klap. 

03 - Pudła teleskopowe
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie. 

04 - Pudła składane i tace
Pudła składane i tace, zwykle składają się tylko z jednego formatu. Dno pudła składa się tak, by utworzyć dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokrywę. W niektórych wzorach mogą się pojawiać zamknięcia, uchwyty, okienka itd. 

05 - Pudła wsuwane
Pudełka te składają się w większej ilości z części (wewnętrznych oraz obwolut), które można w rożnych kierunkach wsuwać jedno w drugie. Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł. 

06 - Pudełka trwale łączone
Pudełka trwale łączone składają się z dwóch oddzielnych części końcowych oraz korpusu i wymagają, przed ich użyciem, zszycia albo podobnej operacji. 

07 - Pudełka klejone jednoczęściowe

Są to pudełka klejone, złożone zwykle z jednej części, dostarczane w stanie złożonym i gotowe do użycia po ich prostym rozłożeniu.  

09 - Wyposażenie wewnętrzne
Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd., stanowiące elementy związane z konstrukcja pudła albo osobne. Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie od wymagań zwiększana lub zmniejszana. 

Źródło: www.fefco.org